نمایندگی رسمی هواپیمایی عمان ایر

نمایندگی رسمی هواپیمایی عمان ایر
شما ميتوانيد بليت خود را به صورت آنلاين رزرو - صندلي و نوع غذا خود را انتخاب و در پايان از طريق درگاه پرداخت اينترنتي بانك پاسارگاد اقدام به پرداخت مبلغ بليت خود فرمائيد.
آماده عقد قرارداد با كليه شركتها و سازمانها جهت تامين كليه بليتها و خدمات مسافرتي
رزرو بلیط عمان ایر
دفتر هواپیمایی عمان ایر
رزرو تلقنی : 24825 - 021
رزرو اینترنتی--آنلاین :www.tahagasht.com