اطلاعات تماس باما
  • نشانی : تهران - خیابان پاسداران - نبش نگارستان ششم - ساختمان طاها گشت
  • تلفن : 02122842555- 02124825-
  • فکس : 02122845659 -
  • پست الکترونیک : info@tahagasht.com-
  • وب سایت : www.tahagasht.com/ www.tahagasht.ir/ www.tahagasht.net/ www.flightticket.ir/
  • فیسبوک : facebook.com/tahagasht
  • اینستاگرام : instagram.com/tahagasht
  • سرویس پیامک انتقادات و پیشنهادات : 02124825
تماس باما